Zaloguj     
 
 
Porady serwisowe i regulamin serwisu

Regulamin serwisu

  1. Wraz z podpisaniem dokumentu wykonania usługi serwisowej klient zawiera z serwisem Okoń-SKI umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
  2. Serwis zobowiązuje się do wykonania usługi jak najlepszej jakości w terminie uzgodnionym z klientem.
  3. Serwis Okoń-SKI nie odpowiada za wady ukryte dostrzeżone w trakcie serwisowania.
  4. Serwis Okoń-SKI wycenia wartość usługi a klient akceptuje ją własnoręcznym podpisem.
  5. W okresach przed i posezonowych a także w okresach szczytu sezonu termin wykonania usługi może przekraczać jeden tydzień za zgodą klienta.
  6.  Klient jest zobowiązany do oceny jakości wykonanej usługi na miejscu przy odbiorze i ewentualnego zgłoszenia reklamacji . Po opuszczeniu biura serwisu reklamacje nie będą uwzględniane.
  7. Serwis ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
  8. W uzasadnionych przypadkach serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub odmówienia usługi.
  9. Po wykonaniu usługi serwisowej serwis powiadamia klienta telefonicznie, a klient jest zobowiązany odebrać sprzęt w ciągu 2 tygodni. Po tym terminie serwis Okoń-SKI nie odpowiada materialnie za nieodebrany sprzęt (dotyczy przypadków losowych)
  10. Serwis przyjmuje sprzęt bez pokrowców, rzepów i innych akcesoriów, za pozostawione akcesoria serwis Okoń-SKI nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Print Bookmark and Share

Return to previous page
 
Serwis